Λοιμώξεις - Μυκητιάσεις

Μικρόβια και Αντιβιοτικά

Το παρακάτω κείμενο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων ειδών των μικροβίων πουμπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις, καθώς και μια σύντομη επισκόπηση της χρήσης των αντιβιοτικών. Τι είναι τα μικρόβια; Οι γιατροί ταξινομούν τα μικρόβια σε διάφορες ομάδες. Οι κοινές ομάδες των μικροβίων που προξενούν νοσήματα είναι τέσσερις και περιγράφονται παρακάτω. Βακτήρια Τα είδη των..

Πνευμονία

Η πνευμονία αποτελεί μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων και συνήθως κρίνεται απαραίτητη η θεραπεία με αντιβιοτικά. Σε άτομα που γενικά έχουν καλή υγεία η αποκατάσταση είναι πλήρης, ωστόσο κάποιες περιπτώσεις είναι απειλητικές ακόμη και για τη ζωή των ατόμων. Σε άτομα που σε γενικές γραμμές η υγεία τους είναι σε άσχημη κατάσταση η πνευμονία ενδέχεται..

Λοιμώξεις του Ανώτερου Αναπνευστικού Συστήματος

Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος προκαλούνται από ιούς και συνήθως έχουν μικρή διάρκεια. Στο παρόν κείμενο παραθέτονται διάφορες συμβουλές για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα συμπτώματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λόγω του ότι ενδέχεται να υποδηλώνουν μια σοβαρότερη ασθένεια. Τι είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος;..

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top