Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα

Νομός Βοιωτίας

Δρακόπουλος Μιλτιάδης

Κιν: 6940.775941
Email: drakopoulos@medicalpq.gr

Νομός Ευβοίας

Βελισσαρίου Κωνσταντίνος

Regional Manager

Κιν: 6976765006
Email: gspathis@medicalpq.gr

Σπαθής Γιώργος

Κιν: 6943.290425
Email: velissariou@medicalpq.gr

Νομός Ευρυτανίας

Σπανός Ευστάθιος

Κιν: 6946.063543
Email: spanos@medicalpq.gr

Νομός Καρδίτσας

Ζήρας Αχιλλέας

Κιν: 6944.264296
Email: ziras@medicalpq.gr

Νομός Λάρισας

Παπαδημητρίου Γεώργιος

Κιν: 6948.286428
Email: papadimitriou@medicalpq.gr

Νομός Μαγνησίας

Γαρυφάλλου Χαράλαμπος

Κιν: 6951812440
Email: garifallou@medicalpq.gr

Νομός Τρικάλων

Ζήρας Αχιλλέας

Κιν: 6944.264296
Email: ziras@medicalpq.gr

Νομός Φθιώτιδας

Σπανός Ευστάθιος

Κιν: 6946.063543
Email: spanos@medicalpq.gr

Νομός Φωκίδας

Δρακόπουλος Μιλτιάδης

Κιν: 6940.775941
Email: drakopoulos@medicalpq.gr

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top