Σημαντική Ενημέρωση

                                                                                                           Κηφισιά 31/01/2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δε θα σας ζητήσει μέσω email με υπερσυνδέσμους να καταβάλετε χρηματικά ποσά ή να συμπληρώσετε τραπεζικά σας στοιχεία και κωδικούς. Τυχόν τέτοια emails αποτελούν προϊόν απάτης και θα σας συνιστούσαμε να είστε προσεκτικοί σε τυχόν σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Scroll to Top