Ταυτότητα

αξίες

Να έχουμε φιλότιμο και μεράκι στη δουλειά μας
Ομαδικότητα και αλληλεγγύη στη δράση μας
Πρωτοβουλία και πρωτοτυπία στη σκέψη μας
Συνέπεια και υπευθυνότητα στις πράξεις μας

όραμα

Να είμαστε πάντα μια σύγχρονη διορατική
Ελληνική εταιρία, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές
μεθόδους σε κάθε τομέα δράσης μας

αποστολή

Να είμαστε χρήσιμοι στην υγεία και τον άνθρωπο
Να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, συνδυάζοντας
την επιχειρηματική επιτυχία με ανθρώπινη ευαισθησία
και κοινωνική υπευθυνότητα

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top