Συνεργασία Medical Pharmaquality με την Ιταλική Ερευνητική Φαρμακευτική Εταιρεία Chiesi

Η Εταιρεία Medical Pharmaquality,  μετά την επιτυχημένη πορεία της στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά το τρέχον έτος, κατά το οποίο εισήγαγε 10 γενόσημα φάρμακα, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Ιταλική Φαρμακευτική Εταιρεία Chiesi.

Η εταιρεία Chiesi ιδρύθηκε το 1935 με  έδρα την Πάρμα  και σήμερα διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε 24 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.  Η Medical Pharmaquality ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 και είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία.

Από την 1η Ιουνίου 2012, η Medical Pharmaquality αναλαμβάνει και αυτή την ευθύνη της Ιατρικής Ενημέρωσης για το προϊόν Brexin της Chiesi. Με αυτή τη συνεργασία, η Medical Pharmaquality, αφού πέτυχε τον πρώτο της στρατηγικό στόχο ανάπτυξης, δηλαδή τη δραστηριοποίηση στην αγορά γενοσήμων προϊόντων, προχωρεί στον επόμενο που είναι η συνεργασία με Ερευνητικές Εταιρείες και πρωτότυπα προϊόντα.

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της Medical Pharmaquality στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά.

ΤΟ BREXIN

Το Brexin αποτελεί πρωτότυπο προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας Chiesi. Το μόριο της δραστικής του  ουσίας είναι καινοτόμο καθώς συνίσταται σε ένα σύμπλοκο β-κυκλοδεξτρίνης και πιροξικάμης. Το Brexin είναι ένα γρήγορο και  αποτελεσματικό Μη Στεροειδές Αντιφλεγμονώδες, κατάλληλο για την αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής σε οξείες και χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανέστης Ιωάννης, Ιατρικός Διευθυντής Medical Pharmaquality
Τηλ: 2103506233
E-mail: anestis@medicalpq.gr

Scroll to Top