Νευροψυχιατρικά

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη αποτελεί συχνή ψυχική ασθένεια. Τα συμπτώματά της μπορεί να επηρεάσουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και να γίνουν ιδιαίτερα οδυνηρά. Αντιμετωπίζεται με ψυχοθεραπεία (συμβουλευτική θεραπεία) και με τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης και απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία προκειμένου τα συμπτώματα να σταματήσουν να εμφανίζονται. Η κατάθλιψη αποτελεί κοινή ψυχική ασθένεια, παρότι πολλά άτομα αρνούνται να αποδεχτούν ότι νοσούν από αυτή.

Αγχώδεις Διαταραχές

Tα περισσότερα άτομα αισθάνονται κατά διαστήματα άγχος και αυτό είναι μια φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση. Το άγχος θεωρείται μη φυσιολογικό, όταν επηρεάζει τις καθημερινές μας δραστηριότητες και μας εμποδίζει από το να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Οι αγχώδεις διαταραχές διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Όλες έχουν ως κοινό σύμπτωμα το άγχος και όλες αντιμετωπίζονται με ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top