Εθελοντική ανάκληση προϊόντος TUPAST 150MG

                                                                                                           Κηφισιά 26/9/2019

Εθελοντική ανάκληση προϊόντος TUPAST150MG

Με την παρούσα δήλωση σας ενημερώνουμε για την εθελοντική ανάκληση όλων των παρτίδων  του προϊόντος TUPAST 150 mg  ΒΤx30 και TUPAST 150 mg  ΒΤx20 από την εταιρεία  μας.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην οποία προβαίνει η εταιρεία ,κατόπιν της ανησυχίας σε  παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την ανίχνευση της ουσίας NDMA σε φαρμακευτικά σκευάσματα με δραστική ουσία Ρανιτιδίνη.

Scroll to Top