Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα Αθήνα

Η Φαρμακευτική Εταιρεία MEDICAL PHARMAQUALITY. Αναζητεί Ιατρικό Επισκέπτη με προϋπηρεσία και έδρα την Αθήνα, που διαθέτει εμπειρία και στον χώρο των ορθοπεδικών ιατρών. Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, Κάτω Κηφισιά Τ.Κ. 14564 Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα Θεσσαλονίκη

Η Φαρμακευτική Εταιρεία MEDICAL PHARMAQUALITY Αναζητεί Ιατρικό επισκέπτη με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, Κάτω Κηφισιά Τ.Κ. 14564 Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας για Ιατρικούς Επισκέπτες με έδρα Πάτρα & Αγρίνιο

Η Φαρμακευτική Εταιρεία MEDICAL PHARMAQUALITY Αναζητεί Ιατρικούς επισκέπτες με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα ΠΑΤΡΑ &  ΑΓΡΙΝΙΟ. Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, Κάτω Κηφισιά Τ.Κ. 14564 Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Διαβάστε Περισσότερα