Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη

Η Φαρμακευτική Εταιρεία

MEDICAL PHARMAQUALITY 

Αναζητεί

Ιατρικό επισκέπτη 

με  πτυχίο Πανεπιστημίου (υποχρεωτικά), γνώση Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β με αντικείμενο εργασίας την ιατρική ενημέρωση, όπου και θα εκπαιδευτεί.
Έναρξη της εργασίας : 30 Σεπτεμβρίου 2019

Περιοχή εργασίας : Αττική

Η εταιρεία προσφέρει υψηλότατο πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλεια και αποζημίωση σε περιοχές εργασίας εκτός έδρας
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Αθήνα

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality, αναζητεί Ιατρικό Επισκέπτη με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο, με εμπειρία στον χώρο των ορθοπεδικών ιατρών και έδρα την Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Θεσσαλονίκη

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality, αναζητεί Ιατρικό επισκέπτη με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας για Ιατρικούς Επισκέπτες με έδρα Πάτρα & Αγρίνιο

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality Αναζητεί Ιατρικούς επισκέπτες με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα την Πάτρα ή το Αγρίνιο.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top