Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Αθήνα

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality, αναζητεί Ιατρικό Επισκέπτη με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο, με εμπειρία στον χώρο των ορθοπεδικών ιατρών και έδρα την Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας για Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Θεσσαλονίκη

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality, αναζητεί Ιατρικό επισκέπτη με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας για Ιατρικούς Επισκέπτες με έδρα Πάτρα & Αγρίνιο

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Medical Pharmaquality Αναζητεί Ιατρικούς επισκέπτες με προϋπηρεσία στον Φαρμακευτικό χώρο και έδρα την Πάτρα ή το Αγρίνιο.

Αποστολή βιογραφικού: info@medicalpq.gr ή Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά
Υπόψη: Ισαβέλλας Ροΐδη

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top