Φάρμακα

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Iperton

Δραστική Ουσία:
Εναλαπρίλη & Υδροχλωροθειαζίδη

Tupast

Δραστική Ουσία:
Ρανιτιδίνη

Lyopraz

Δραστική Ουσία:
Ομεπραζόλη

Πίνακας Προϊόντων

Cipraned

Δραστική Ουσία:
Σιταλοπράμη

Zinocept

Δραστική Ουσία:
Δονεπεζίλη

Lapenza

Δραστική Ουσία:
Ολανζαπίνη

Zulgar

Δραστική Ουσία:
Αλενδρονάτη

Calculus

Δραστική Ουσία:
Άλφακαλσιδόλη

Glimerid

Δραστική Ουσία:
Γλιμεπιρίδη

Maxigan

Δραστική Ουσία:
Κλαριθρομυκίνη

Flucostatin

Δραστική Ουσία:
Φλουκοναζόλη

Diozi

Δραστική Ουσία:
Ταδαλαφίλη

Νordex

Δραστική Ουσία:
Αμλοδιπίνη

Lortamed Plus

Δραστική Ουσία:
Λοσαρτάνη και Υδροχλωροθειαζίδη

Ramisyn

Δραστική Ουσία:
Ραμιπρίλη/Ramipril

Ferreluc

Δραστική Ουσία:
Γλυκονικός Δισθενής σίδηρος

 

Orbimag 300

Δραστική Ουσία:
Οξείδιο του Μαγνησίου/Magnesium Oxide

Lipigan

Δραστική Ουσία:
Ατορβαστατίνη

 

Lipomin

Δραστική Ουσία:
Συμβαστατίνη

Grosera

Δραστική Ουσία:
Ροσουβαστατίνη

Clovix

Δραστική Ουσία:
Κλοπιδογρέλη