Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική δυσλειτουργία ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία ένα άνδρας δεν έχει κανονική στύση. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι το πέος να είναι μερικώς ερεθισμένο πάντως όχι αρκετά, ώστε να μπορεί να γίνει διείσδυση κατά το σεξ.

© 2023 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top