Καρδιαγγειακό Σύστημα & Μεταβολισμός

Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων

Συμπεριλαμβάνονται οι καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια, το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ) και η περιφερειακή αγγειακή νόσος. Η πρωταρχική αιτία των περισσότερων περιπτώσεων των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι η συσσώρευση αθηρώματος – μια λιπαρή εναπόθεση στο επιθήλιο των αρτηριών. Οι παράγοντες του καθημερινού τρόπου ζωής που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο δημιουργίας αθηρώματος και της ανάπτυξης..

© 2023 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top