Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα

Νομός Βοιωτίας

Δρακόπουλος Μιλτιάδης

Κιν: 6940.775941
Email: drakopoulos@medicalpq.gr

 

Νομός Ευβοίας

Βελισσαρίου Κωνσταντίνος

Κιν: 6943.290425
Email: velissariou@medicalpq.gr

 

Νομός Ευρυτανίας

Σπανός Ευστάθιος

Κιν: 6946.063543
Email: spanos@medicalpq.gr

 

Νομός Καρδίτσας

Παπαδημητρίου Γεώργιος

ΚΙν: 6948.286428
Email: papadimitriou@medicalpq.gr

 

Νομός Λάρισας

Παπαδημητρίου Γεώργιος

ΚΙν: 6948.286428
Email: papadimitriou@medicalpq.gr

Νομός Μαγνησίας

Ζήρας Αχιλλέας

Κιν: 6944.264296
Email: ziras@medicalpq.gr

 

Νομός Τρικάλων

Ζήρας Αχιλλέας

Κιν: 6944.264296
Email: ziras@medicalpq.gr

 

Νομός Φθιώτιδας

Σπανός Ευστάθιος

Κιν: 6946.063543
Email: spanos@medicalpq.gr

 

Νομός Φωκίδας

Δρακόπουλος Μιλτιάδης

Κιν: 6940.775941
Email: drakopoulos@medicalpq.gr