Συνέντευξη Dr. Dan Ziegler στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας